O službe

87

programov,

z toho 33 v HD

100%

pokrytie Slovenska

100%

spokojných zákazníkov
 

Satelitná televízia magnet-tv je satelitná televízia, dostupná na celom územi Slovenska a Českej republiky. Dôležité je správne nasmerovanie satelitnej paraboly na družicu Hispasat 30°W. Na príjem signálu z družice Hispasat 30°W je na väčšine územia dostačujúca satelitná parabola s priemerom 60 cm. Na časti územia SR je potrebná parabola s priemerom 80 cm. Mapa a parametre ladenia sú dostupné v časti "Podpora".

Pre príjem je potrebné mať zakúpené koncové zariadenie. V ponuke sú dva druhy koncových zariadení. V prípade, že je váš TV prijímač vybavený satelitným tunerom a CI slotom pre CA modul, tak stačí zakúpiť CA modul Panaccess. Pre plnohodnotné využívanie služieb odporúčame TV prijímač s podporou HbbTV.

V prípade, že váš TV prijímač nemá potrebný satelitný tuner, je potrebné zakúpenie externého satelitného set top boxu Panaccess HBBTV s podporou HbbTV.

Zariadenie je potrebné zaregistrovať v sekcií "Registrácia zariadenia", kde sa zadá jeho CHIP ID (kód umiestený na spodnej strane prijímača alebo na zadnej strane CA modulu pod sériovým číslom). Pri registrácií je potrebné mať aktívnu emailovú schránku, kam vám príde PIN kód k danému zariadeniu. Časom bude pridaná registrácia aj pomocou SMS.

Predplatné služieb je riešené pomocou predplatných kupónov. Kupóny budú k dispozícií mesačné, trojmesačné a ročné. Po zakúpení kupónu je potrebné aktivovanie kupónu v sekcií "Aktivácia služieb".


Parametre ladenia, aktivácia zariadenia, aktivovanie služieb a overenie služieb na zariadení je popísané v časti "Podpora"