Podpora


Registrácia zariadenia

 

Po zakúpení set top boxu alebo CA modulu je potrebná jeho registrácia. Registráciu zariadenia môžete vykonať v hornej časti, položka "Registrácia zariadenia".

Ak sa jedná o prvé zariadenie, vyberte možnosť "Som nový zákazník". Ak sa jedná o ďalšie zariadenie, vyberte možnosť "Som zákazník".

 

Som nový zákazník

Po výbere možnosti "Som nový zákazník" sa otvorí okno s registračným formulárom. Vyplňte jednotlivé políčka a stlačte "Register". Na vami zadaný email vám príde váš PIN, ktorý je potrebné uchovať. Všetky položky vo formulári sú povinné. Neskôr bude pridaná možnosť registrácie cez SMS. Položka "Zariadenie" je CHIP ID vami zakúpeného zariadenia.

 

Som zákazník

Po výbere možnosti "Som zákazník" sa otvorí okno v ktorom si môžete vybrať z dvoch nasledujúcich možností. "Toto je samostatné hlavné zariadenie" a "Toto je sekundárne zariadenie". Ak chcete zaregistrovať ďaľšie hlavné zariadenie, vyberte možnosť "Toto je samostatné hlavné zariadenie" a postupujte podľa pokynov. Ak chete zaregistrovať sekundárne zariadenie, vyberte možnosť "Toto je sekundárne zariadenie" a postupujte podľa pokynov.


Aktivácia služieb

Pre aktivovanie služieb na zariadení je potrebné uplatniť svoj kupón. K dispozícií sú mesačné, trojmesačné a ročné predplatné kupóny. Kupón je jedinečný textový kód, ktorý po zadaní do modulu "Aktivácia služieb" aktivuje služby na vašom zaridení na vybraný časový úsek. Pre aktivovanie služieb na vašom zariadení je potrebné prejsť na položku v hornej časti "Aktivácia služieb". Po otvorení modulu budete vyzvaný na zadanie sériového čísla vášho zariadenia v tvare (5xxxxxxxxx alebo 3xxxxxxxxx). Sériové číslo je uvedené na zadnej strane CA modulu alebo dolnej časti prijímača ako CHIP ID.


Overenie služieb

Pre overenie služieb na vašom zariadení použite modul "Overenie služieb" v hornej časti.